Waarom impro-training volgen?

Overal waar mensen met elkaar werken, professioneel of als liefhebber, zijn de technieken van improvisatietheater bruikbaar. Met als grootste drijfveer:

Spel…

Ieder kind speelt en wij zijn allemaal kind geweest. Als kind wordt ons echter ook geleerd om goed over alles na te denken, niet iedereen te vertrouwen en ons vooral als Volwassene te gedragen. Dit wordt uiteraard aangeleerd met de beste bedoelingen, maar het ontneemt ons ook van het prachtige vermogen om te spelen.

Spelen vereist namelijk fantasie, vertrouwen, durf, acceptatie, spontaniteit…

Met de vele improvisatie technieken ontdekken de deelnemers weer hun eigen speelvaardigheden. Hoe groot is het plezier om jezelf weer kind te voelen, zonder schaamte?

Trainingen met de improvisatietechnieken verrijken je vaardigheden. Ze stimuleren je om te luisteren, te kijken en te accepteren. Ze leren je om te vertrouwen op je instincten. Of op die van een ander…

En het geeft een ongelofelijke hoop plezier!

foto: Edwin Deken